gallery/logomakr_9pfsn0

PMP Truck

Vyslobodzovacia a odťahová služba 

Fotografie a popis z niektorcýh výjazdov 

Odťah kamiónu

Dňa 20.02.2020 sme boli požiadaní o odťah kamiónu na trase Sučany - Ružomberok - VOLVO Strečno a späť. Na odťah sme použili náš špeciál VOLVO FH460 RECOVERY TRUCK.

Dopravná nehoda 1/18 Ružomberok

Dňa 11.03.2020 okolo 02:45 sme boli požiadaní o odťah kamiónu a dodávky na ceste 1/18 v časti Ružomberok - Černová. Po zrážke skončil autobus prevrátený pri koryte Váhu, mimo cesty. Pri nehode umreli dvaja ľudia. Na vyslobodenie kamiónu sme použili naše oba vyslobodzovacie špeciáli. Na odťah dodávky sme použili Iveco s nakladacou plochou.

Odťah Sučany

Dňa 12.03.2020 sme boli požiadaní o odťah nákladného auta zo Sučian do Budče. Na odťah sme použili vyslobodzovací špeciál IVECO TRAKKER.

Dňa 21.03.2020 sme boli požiadaní o  vyslobodenie a odťah prevráteného kamiónu pri obci Valašská Dubová. Kamión sme za pomoci našich dvoch vyslobodzovacích špeciálov IVECO TRAKKER a VOLVO vrátili späť na cestu a odtiahli do servisu v Banskej Bystrici. 

Vyslobodenie Valašská Dubová

Dňa 26.03.2020 sme boli požiadaní o prekládku nákladu z poškodeného kamióna, ktorého náklad pri brzdení poškodil kabínu a kamión nebol schopný ďalšej jazdy. Nehoda sa stala na ceste 1/65 v Martine.

Prekládka Martin

Dňa 30.04.2020 sme boli požiadaní cez asistenčnú službu o opravu kolesa na kamióne pri Dubnej Skale. Na výjazd sme použili naše asistenčné vozidlo Volkswagen.

Asistenčná služba - Dubná Skala

Dňa 17.07.2020 sme boli požiadaní o odťah nákladného vozidla z obce T.Mitice do Strečna.

Odťah Trenčianske Mitice

Dňa 23.07.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah nákladného vozidla na horskom prechode Kremnické Bane. Kamión sme vyslobodili a odtiahli na zberné miesto do Sučian.

Odťah Kremnické Bane

Dňa 07.08.2020 sme boli požiadaní o prekládku a odťah nákladného vozidla v obci Kysucký Lieskovec, ktoré zachvátil požiat.

Odťah Kremnické Bane

Dňa 11.08.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah nákladného vozidla v obci Brezno. Vozidlo sa prevrátilo mimo vozovku. Po vyslobodení sme vozidlo odtiahli do Zvolena.

Vyslobodenie a odťah Brezno

Dňa 14.08.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie nákladného vozidla pri obci Turany. Vozidlo na mokrej vozovke zišlo mimo cestu.

Vyslobodenie D1 Turany

Dňa 15.08.2020 sme boli požiadaní o odťah nepojazdného autobusu z Kľaku do Novák. Pri odťahu sme použili náš vyslobodzovací špeciál VOLVO. 

Odťah autobusu Kľak

Dňa 28.08.2020 sme boli požiadaní o odťah nepojazdného kamiónu z D1 - Sverepec do Strečna. Na odtiahnutie kamiónu sme použili náš vyslobodzovací špeciál IVECO TRAKKER.

Odťah autobusu Kľak

Odťah Staré Hory

Dňa 4.9.2020 sme boli požiadaní o odťah motorového vozidla, ktoré ostalo nepojazdné na Starých Horách. Vozidlo sme odtiahli na vopred určené miesto. Na odťah sme použili náš vyslobodzovací špeciál Volvo.

Dňa 06.10.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah kamiónu, ktorý zišiel z vozovky. Na vyslobodenie kamiónu sme použili oba naše vyslobodzovacie špeciáli.

Vyslobodenie a odťah Jasenovo

Dňa 10.10.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah kamiónu, ktorý zišiel z vozovky. Na vyslobodenie kamiónu sme použili oba naše vyslobodzovacie špeciáli. Kamión sme po vyslobodení odtiahli na naše monitorované odstavné plochy.

Vyslobodenie a odťah Jasenovo

Dňa 16.10.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah kamiónu, ktorý zišiel z vozovky na koľajovú dráhu v obci Vydrovo. Vozidlo sme po vyslobodení odiahli na miesto určenia - Nitra.

Vyslobodenie a odťah Vydrovo

Dňa 23.10.2020 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah nákladného auta, ktoré zišlo z vozovky a ostalo prevrátené na krajnici pri rodinných domoch. Po vyslobodení sme vozidlo na vopred určené miesto - Novoť.

Vyslobodenie a odťah Oravský Podzámok

Odťah Bytča

Dňa 07.12.2020 sme boli požiadaní o  odťah vozidla, ktoré ostalo nepojazdné v obci Bytča. Vozidlo sme odtiahli do autorizovného servisu v Žiline.

Vyslobodenie Trstená

 

Dňa 09.12.2020 sme boli požiadaný o vyslobodenie kamiónu, ktorý ostal prevrátený v strede cesty pri obci Trstená.

Vyslobodenie Trstená

 

Dňa 22.12.2020 sme boli požiadaný o vyslobodenie kamiónu, ktorý ostal prevrátený mimo vozovku pri obci Párnica. Na vyslobodenie sme použili oba naše vyslobodzovacie špeciály. Po vyslobodení sme kamión odtiahli do našich odstavných monitorovaných plôch v Sučanoch.

Vyslobodenie Valča

Dňa 20.1.2021 sme boli požiadaní o vyslobodenie plne naloženej súpravy vo Valčianskej doline. Na vyslobodenie sme použili špeciály Volvo a Iveco Trakker.

Vyslobodenie Korytnica

Dňa 14.1.2021 sme boli požiadaní o spoluprácu s vyslobodením smetiarskeho vozidla pri obci Korytnica.

Prevoz ťahača

Dňa 28.12.2020 sme boli požiadaní o prevoz ťahača v núdzovom režime. Na prevoz sme použili naše najnovšie vozidlo.

Vyslobodenie Valča

Dňa 1.2.2021 sme boli požiadaní o vyslobodenie kamiónu, ktorý ostal mimo vozovku.

Vyslobodenie Slovenské Právno

Dňa 11.2.2021 sme boli požiadaní o vyslobodenie kamiónu, ktorý ostal spriečený cez celú vozovku v katastri obce Slovenské Právno.

Vyslobodenie a odťah Korytnica

Dňa 17.2.2021 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah nákladného vozidla TATRA, ktoré skončilo nepojazdné mimo vozovku. Vozidlo sme vyslobodili a odviezli na miesto určenia.

Vyslobodenie Korytnica

Dňa 22.2.2021 sme boli požiadaní o vyslobodenie nákladného vozidla, ktoré skončilo  mimo vozovku. Vozidlo sme vyslobodili a mohlo pokračovať v jazde.

Vyslobodenie Korytnica

Dňa 07.05.2021 sme boli požiadaní o náročné vyslobodenie cisterny, ktorá po nehode ostala zdemolovaná vedľa cesty. Na vyslobodenie bola použitá naša početná technika s personálom.