ODŤAHOVÁ A VYSLOBODZOVACIA SLUŽBA PMP TRUCK

Naša firma PMP TRUCK s. r. o. vznikla v roku 2008. Disponujeme aj kamerami stráženým zádržným parkoviskom o rozlohe 2700 m2.

Našou pracovnou náplňou je hlavne vyslobodzovanie a odťah poškodených a havarovaných vozidiel, doprovody nadrozmerných nákladov a regulácie dopravy. Úzko spolupracujeme s Dobrovoľným hasičským zborom obce Sučany, Autoopravovňami ministerstva vnútra SR, Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou a so všetkými asistenčnými spoločnosťami.

Časť techniky sa bezplatne zapožičiava pri zásahoch Dobrovoľného Hasičského Zboru Obce Sučany a to hlavne pri záchrane života, zdravia a majetku. Krajskému riaditeľstvu Hasičského a Záchranného Zboru v Žiline techniku zapožičiavame hlavne vtedy, keď ich technika uviazne počas vykonávania zásahovej činnosti. Všetci naši vodiči majú oprávnenia pracovať s nebezpečnými látkami, prepravovať náklad označený ako ADR a množstvo ďalších školení, ako napríklad viazač bremien, žeriavnické práce, predlekárska prvá pomoc, obsluha navijakov, školenie pre prácu s autonómnymi dýchacími prístrojmi.

Náš hlavný zásahový obvod siaha po celom Žilinskom samosprávnom kraji. Firma PMP TRUCK s.r.o je aj registrovaná v databáze pomocných zložiek Integrovaného Záchranného Systému. Spoločnosť vytvorila taktiež aj dve predsunuté stanoviská a to v Dolnom Kubíne a Turčianskych Tepliciach.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- Odťahová a vyslobodzovacia služba LKW a PKW
- Odvoz stavebného odpadu
- Asistenčné služby, doprovody

KONTAKT

Prevádzka: Partizánska 25 Sučany,
Sučany 038 52,
Slovensko

+421 903 830 557
+421 903 964 190
+421 904 840 078